Syyskuun virallisessa kokouksessa 22.11.2017 valittiin seuraavat henkilöt vuoden 2018 hallitukseen / Under det officiella höstmötet den 22.11.2017 valdes följande medlemmar till styrelsen för år 2018:

Puheenjohtaja / Ordförande:

Sinikka Hussi - hussinsinikka@gmail.com


Varapuheenjohtaja/Viceordförande:

Risto Toivonen


Sihteeri/Sekreterare


Yhteyshenkilö/Kontaktperson:

Gunnel Marus - gunnel.marus@kolumbus.fi