Siuntion vanha hautausmaa ja keskiaikainen kirkko - Sjundeå gravgård och den medeltida kyrkan

Siuntion kirkko on keskiaikainen kirkkorakennus Siuntiossa, Uudellamaalla. Harmaakivinen kirkko on pyhitetty Pyhälle Pietarille ja se on rakennettu oletettavasti vuosien 1460 ja 1489 välillä. Samalla paikalla sijaitsi luultavasti jo ennen kivikirkon rakentamista puinen kirkko 1400-luvun alusta lähtien. Kirkossa on kolmilaivainen runkohuone. Runkohuoneen jakaa laivoihin kolme pilariparia, jotka kannattelevat keskilaivan tähtiholveja ja sivulaivojen Andreaan ristiholveja.

Sjundeå kyrka är en medeltida kyrkobyggnad i Nyland. Gråstenskyrkan är tillägnad den Helige Petrus och uppfördes förmodligen mellan åren 1460-1489. Före stenkyrkan fanns troligen en träkyrka på samma plats från början av 1400-talet. Kyrkans långhus består av tre skepp. Långhuset delas i skepp med tre stenpelare, som bär upp mittskeppets stjärnvalv samt sidoskeppens Andreas korsvalv.

Siuntion keskiaikainen kirkko/Sjundeå medeltida kyrka

Siuntion kirkon alttaritaulu/Altartavlan Kuva/Bild: Monica Vilkki.

Sankarihaudat/Hjältegravarna

Rautaportista yksityiskohta/ Detalj av den gamla järnporten

Marina Grotell kertoo kirkon historiasta/Marina Grotell berättar om kyrkans historia 2012

Sisäkuva kirkosta/Interiörbild från kyrkan

Saarnastuoli/Predikstolen

Yksityiskohta/Detalj

Kaksi apostolia/Två apostlar

Flemingien suvun kastemalja/Släkten Flemings dopfunt

Lattiahaudan kansi/Locket till graven under kyrkan

Kattoholvauksia/Valvbåge under taket

Kaarina Maununtytär/Karin Månsdotter

.

Åke Tottin perheen alttarikaappi. Vasemmalta Kaarina Maununtytär, Åke Tott ja tytär Sigfrid Vasa / Familjen Åke Totts altarskåp. Från vänster Karin Månsdotter, Åke Tott och dotter Sigfrid Vasa