Yhteystiedot - Kontakt information


Yhteyshenkilö/kontaktperson: Gunnel Marus - marusgunnel at gmail.com

Puheenjohtaja/Ordförande: Veikko Holvio

Sihteeri /Sekreterare: Marlene Czarnecki marlene.czarnecki at gmail.com

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande: Risto Toivonen

Hallitus/Styrelsen: Seija Sutinen, Risto Toivonen, Tua Åfeldt

Varajäsenet/Suppleanter: Gunnel Marus, Marlene Czarnecki