Ajankohtaista/Aktuellt


Seuraava tapaaminen 20.5.2024 kirjastossa.

Nästa träff är den 20 maj 2024 i biblioteket.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 27.11.2023. Vuoden 2024 hallituksen nimet löytyvät tässä vasemmalla.

Föreningens höstmöte hölls tisdagen den 27.11 2023. Medlemmarna för styrelsen år 2024 kan du se här till vänster.