DEN NYÄNDSKA SLÄKTFORSKARDAGEN

hålls den 19.10.2019 mellan kl. 10.00 - 16.00

Adress: Dagmarsgatan 3 i Helsingfors (Arbis)

Arrangör: Helsingfors Släktforskare rf.

Man behöver inte vara medlem för att delta - alla är hjärtligt välkomnaDEN NYLÄNDSKA SLÄKTFORSKARDAGEN

pidetään lauantaina 19.10.2019 klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana

Osoite: Dagmarinkatu 3, Helsinki (ruotsinkielinen Arbis)

Järjestäjä: Helsingfors Släktforskare rf.

Jäsenyyttä ei tarvita - kaikki ovat lämpimästi tervetulleita


HUOM! - OBSERVERA!

SSHY:n jäsentiedote no 3/2019


YHDISTYKSEN SEURAAVA TAPAAMINEN MAANANTAINA 28.10.2019 KLO 17.00 - 19.00 KIRJASTOSSA

FÖRENINGENS FÖLJANDE TRÄFF MÅNDAGEN DEN 28.10.2019 KL 17.00 - 19.00 I BIBLIOTEKET