Toimintamme tällä hetkellä


Yhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä (2017) n. 25 jäsentä. Noin kolmas osa meistä tapaavat toisiinsa kolmen viikon välein, tällä hetkellä Pienessä Postillassa, Tonin kioskia vastapäätä.

Alkuaikoina tapasimme ensin kunnan kirjastossa josta siirryimme Seurakunnan tiloihin. Siitä "muutimme" pariksi vuodeksi Veturiin jonka jälkeen taas takaisin Seurakuntatalolle. Nyt toivomme hartaasti että saamme kokoontua Pienessä Postillassa pidemmäksi ajaksi.

Toimintamme perustuu pääsääntöisesti sukututkimukseen. Se käy nykyään näppärästi tietokoneen avulla jossa melkein jokaiselle nykyään on omalle tarpeelleen sopiva sukututkimusohjelma. Autamme paljon toisiamme löytämään, jos suinkin, niitä kadonneita sukulaisia ja heitä jotka elivät 1700-luvulla.

Digitalisoinnin ansiosta ovat suurin osa seurakuntien kirkonkirjoista siirtyneet nettiin josta tietoa löytyy, joskus helposti, joskus hien ja tuskan takana. Paljon on vielä digitalisoimatta. Jotkut meidän jäsenistä tekevät vapaaehtostyötä auttamalla Suomen Sukututkimusseuraa tässä projektissa.

Jos jotakuta kiinnostaa tulla mukaan talkootöihin, voi ottaa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin joka kertoo enemmän tästä projektista.

Viime vuosina on n.s geneettinen sukututkimus tullut yhä lähemmäksi tavallista tutkijaa. Yksinkertaisella testillä voi hyvällä onnella löytää kadonneita sukulaisia, ja parhaassa tapauksessa jopa sitä "tuntematonta isää".

Vår verksamhet för tillfället

Vår förening har 25 medlemmar (2017), av vilka ca en tredjedel traffas regelbundet var tredje vecka på Lilla Postillan, i samma byggnad som Sjundeå Loppis, mittemot Tonis kiosk.

I början av vår verksamhet samlades vi i biblioteket varifrån vi flyttade till Församlingshemmet, först i "skyddsrummet", därefter i församlingssalen. Några år höll vi också våra sammankomster i Loket, men efter att kommunen behövde stället, var vi en lång tid "hemlösa". Nu har vi med församlingens hjälp fått tillstånd att träffas i Lilla Postillan, och vi hoppas att det fortsätter.

Vår verksamhet går mest ut på att hjälpa varandra med släktforskningen. Här vill vi poängtera att man INTE behöver ha rötter i Sjundeå för att komma med i vår grupp. Tack vare den snabba digitaliseringen av landets kyrkoböcker, finns redan en stor del av församlingarnas kyrkoböcker på nätet. Kolla våra länkar! På Facebook finns många seriösa släktforskningsgrupper dit det lönar sig att höra. Här får man oftast ovärdelig hjälp.

Några av oss gör också s.k. frivilligt arbete genom att hjälpa Finlands Genealogiska Förbund med digitaliseringen. Om någon är intresserad, ta kontakt med oss.

De senaste åren har den genetiska släktforskningen (DNA) vunnit allt mer terräng. Genom en enkel test har det blivit allt lättare att spåra försvunna släktingar, eller hitta närstående personer som man inte ens vetat ha existerat. För att inte tala om den "okända fadern" som så ofta figurerar i släkten.